Hội thảo ”Hệ động lực và phương trình đạo hàm riêng”

Hội thảo ”Hệ động lực và phương trình đạo hàm riêng” được diễn ra trong ngày 10/7/2018 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán với sự tham gia của 30 người đến từ nhiều Trường đại học và Viện Nghiên cứu.

Một số kết quả nghiên cứu mới trong hệ động lực và phương trình vi phân đạo hàm riêng được trình bày trong buổi sáng bới các báo cáo viên: PGS. Cung Thế Anh. PGS Đoàn Thái Sơn; TS. Trịnh Viết Dược, TS. Lê Thị Thúy.

ht1.JPG

Trong buổi chiều, TS. Tăng Quốc bảo trình bày chuỗi hai bài giảng về tính chính qui và dáng điệu tiệm cận của hệ phản ứng khuyết tán.

Hội thảo nhận được sự tài trợ của VIASM và ASEA-UNINET

ht2.JPG

Chúc các học viên nhận được nhiều thông tin, kiến thức hữu ích cho lĩnh vực đang nghiên cứu.