Hội thảo Thống kê và Xấp xỉ số cho Quá trình ngẫu nhiên

Hội thảo Thống kê và Xấp xỉ số cho Quá trình ngẫu nhiên đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán vào ngày 25/4/2019. Hội thảo bao gồm 2 báo cáo mời của GS. Mohamed Ben Alaya (ĐH Rouen, CH Pháp) và GS. Ahmed Kebaier (ĐH Paris 13, CH Pháp) và 6 báo cáo của các nhà nghiên cứu trẻ trong nước.

IMG_9755.JPG

Các báo cáo giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới nhất về thống kê và xấp xỉ cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không chính quy (Mô hình CIR, mô hình hệ điểm ngẫu nhiên không va chạm,…) với ứng dụng trong sinh học, tài chính,…

IMG_9774.JPG

Tham dự hội thảo ngoài các nhà nghiên cứu còn có nhiều sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Lý thuyết Xác suất Thống kê và Toán ứng dụng.

IMG_9790.JPG