Hội thảo “Thực trạng tuyển sinh và đào tạo các ngành Toán: Kiến nghị và Giải pháp”

Từ ngày 01-02/7/2018, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Viện NCCCT) đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng tuyển sinh và đào tạo các ngành Toán: Kiến nghị và Giải pháp” tại Tuần Châu, Hạ Long.  

Mục đích của Hội thảo nhằm xây dựng mạng lưới các cơ sở đào tạo ngành Toán trong cả nước (bao gồm các ngành đào tạo Toán, Sư phạm Toán, Toán - Tin và Toán ứng dụng), chia sẻ thông tin và nguồn lực để kịp thời hỗ trợ lẫn nhau; Phối hợp các hoạt động để nâng cao được số lượng và chất lượng tuyển sinh; Trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chương trình đào tạo Toán của các Trường, trên cơ sở đó có thêm thông tin về việc thực hiện cải cách khung chương trình, chương trình, giáo trình….;  Viện cũng đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu về xây dựng hoạt động mới, điều chỉnh hoạt động cũ của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán và của Viện NCCCT.

httk1.JPG

Hội thảo có sự tham gia của các Trưởng khoa, đại diện khoa Toán, khoa Toán-Tin, Bộ môn Toán,...của các trường đại học có ngành Toán, Sư phạm Toán và Toán ứng dụng mạnh trên cả nước.

Hội thảo đã thu được rất nhiều ý kiến trao đổi, bàn thảo của các đại biểu tham dự về các nội dung:

- Thực trạng của giáo dục Toán học phổ thông - sự chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng của học sinh khi chuyển tiếp sang học các môn Toán bậc đại học.

- Kinh nghiệm, giải pháp về các biện pháp nâng cao số lượng và chất lượng sinh viên đầu vào cũng như sinh viên đang theo học. Các kinh nghiệm cải cách khung chương trình, xây dựng ngành đào tạo…

- Tình hình giảng dạy Toán cho các khoa/trường bên ngoài.

- Tình hình đào tạo sau đại học ngành Toán.

- Vấn đề tự chủ đại học, những khó khăn của ngành Toán và phương hướng cải cách.


httk5.JPG

Các đại biểu tham dự còn có nhiều ý kiến đóng góp cho các hoạt động của Viện NCCCT và ủng hộ chủ trương của Viện trong thời gian tới sẽ có các hoạt động mới nhằm hỗ trợ các khoa Toán nâng cao chất lượng đào tạo như: Tổ chức các Khóa bồi dưỡng về Toán ứng dụng cho giảng viên trẻ; Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo; Xuất bản sách, tài liệu tham khảo, chuyên khảo cho các cơ sở giáo dục đào tạo ngành Toán, Sư phạm toán và Toán ứng dụng; Xây dựng hệ thống làm bài tập trực tuyến dành cho các môn học Toán đại cương, có thể sử dụng cho việc giảng dạy toán cho ngành Toán và các chuyên ngành khác tại các cơ sở giáo dục đại học…

httk3.JPG

Các đại biểu cũng thống nhất và ủng hộ vai trò của Viện NCCCT sẽ là trung tâm điều phối, kết nối và hỗ trợ các khoa Toán của các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước thực hiện đào tạo nhân lực ngành Toán có chất lượng cao nhằm cung cấp: những nhà nghiên cứu xuất sắc về Toán, các giảng viên, giáo viên Toán có chuyên môn cao và đặc biệt cần góp phần thay đổi cơ cấu ngành nghề của nhân lực ngành Toán trong thời kỳ chuyển đổi số (CMCN 4.0),  không chỉ có nghiên cứu và giảng dạy mà còn có thể làm việc trong các lĩnh vực khác nhau trong công nghiệp.