Hội thảo về Giải tích hình học

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Hội thảo Mini-Workshop về Giải tích hình học đã diễn ra tại VIASM theo hình thức kết hợp trực tiếp và   trực tuyến. Giải tích hình học là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong toán học hiện đại,  được nghiên cứu bởi nhiều trung tâm lớn, nhiều nhà toán học lớn trên thế giới.

gtich-hinhhoc1.jpg

Hội thảo có hai phiên làm việc. Phiên làm việc buổi sáng gồm 03 báo cáo trực tuyến từ các nhà toán học ở nước ngoài : PGS. Tsz Ho Fong (trường Đại học khoa học và công nghệ Hồng Kông, Trung Quốc), PGS. Jiayong Wu (trường Đại học Thượng Hải, Trung Quốc), và TS. Mai Công Hưng (trường Đại học Osaka, Nhật Bản). Phiên làm việc buổi chiều gồm 04 báo cáo từ nhóm nghiên cứu Giải tích hình học đang làm việc tại VIASM : PGS. Nguyễn Thạc Dũng (trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội), TS. Trần Thanh Hưng (trường Đại học Kỹ thuật Texas, Mỹ), TS. Nguyễn Minh Hoàng (trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội) và Thạc sĩ Hà Tuấn Dũng (trường Đại học sư phạm Hà Nội 2). 

Các báo cáo đã giới thiệu kết quả nghiên cứu gần đây về các hướng nghiên cứu thời sự trong Giải tích hình học và hình học vi phân. Nội dung các báo cáo bao gồm: lý thuyết dòng Kahler-Ricci trên các đa tạp phức, các bất đẳng thức hình học, các ước lượng gradient, các tính chất định dạng của các bất đẳng thức đẳng cự trên các đa tạp có trọng, giả thuyết mặt cầu khả vi cho toán tử độ cong loại hai, và một số vấn đề về mặt cực tiểu.

Hướng nghiên cứu về giải tích hình học là hướng nghiên cứu khá mới mẻ ở Việt Nam. Vì vậy, Hội thảo là cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa những nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, qua đó, từng bước thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo.