Hội thảo "Young Topologists Meeting 2020"

Trong hai ngày 26-27 tháng 8 năm 2020, tại phong C101,  Viên nghiên cứu cao cấp về Toán, đã diễn ra Hội thảo Young Topologists Meeting 2020 dành cho các nhà Tôpô trẻ. 

topo2020-1.jpg

Nội dung hội thảo bao gồm các báo cáo về các hướng nghiên cứu mới của các nhà Tôpô trẻ đến từ nhiều nơi khác nhau trong cả nước. Cụ thể: 

-       TS. Nguyễn Lê Chí Quyết (đến từ Đại học Sư phạm TP. HCM) báo cáo về mối liên hệ giữa K-lý thuyết Morava của 2-nhóm aben sơ cấp và vành Hopf của K-lý thuyết Morava;

-       TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa (đến từ Đại học Sư Phạm TP. HCM) báo cáo về Đối đồng điều Hochschild của các complete intersections;

-       TS. Phạm Văn Tuấn (đến từ Đại học KHTN Hà Nội) báo cáo về lý thuyết block trong phạm trù các đa thức chặt;

-       TS. Nguyễn Thế Cường (đến từ Đại học KHTN Hà Nội) báo cáo về đối đồng điều modulo 2 của các tháp 2-Postnikov;

-       TS. Hà Ngọc Phú (đến từ Đại học Hùng Vương, Phú Thọ) báo cáo về Sự khái quát hóa của khái niệm vết trong phạm trù ru băng và một số bất biến tôpô.

 

Trần Thị Hiếu Nghĩa trình bày báo cáo tại Hội thảo

Đây là cơ hội để các nhà tô pô trẻ Việt Nam công tác ở nhiều cơ quan trên cả nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về các hướng nghiên cứu mới, hiện đại trong thời gian gần đây. Từ đó, thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu của các nhà tôpô trẻ trong cả nước. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là dịp để các bạn sinh viên, học viên cao học và những người quan tâm có cơ hội tiếp cận với các hướng nghiên cứu mới từ các nhà tôpô trẻ năng động.