Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ

- Tên đề tài: Xây dựng mô hình toán học tích hợp và phần mềm đánh giá xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu long

- Mã số đề tài: B2018-VNCCCT-02

- Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Hữu Dư

- Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

- Thời gian: 9:00-11:00, Thứ Tư, ngày 25/08/2021

- Địa điểm: Trực tuyến