Khóa học Dự đoán Mô hình hỗn hợp (Mixed Model Prediction)

Sáng ngày 22/8/2019, Khóa học Dự đoán Mô hình hỗn hợp (Mixed Model Prediction) đã khai mạc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, với sự giảng dạy của GS. Jiming Jiang (ĐH California, Davis),  một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực thống kê toán học. 

Summer2019.JPG

Dự đoán mô hình hỗn hợp (MMP) được Henderson đề cập đến lần đầu tiên khi ông nghiên cứu về chăn nuôi (Henderson 1948). Lĩnh vực này đã phát triển mạnh mẽ, nhờ vào các ứng dụng rộng lớn của nó trong các lĩnh vực khác nhau như di truyền, nông nghiệp, giáo dục, và khảo sát. Đây là một lĩnh vực mà trường phái thống kê tần số và thống kê Bayes tìm thấy tiếng nói chung. 

Ngày nay, các vấn đề mới và đầy thử thách đã xuất hiện trong các lĩnh vực như kinh doanh và khoa học sức khỏe, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, mà các phương pháp của MMP có thể áp dụng. 

Thông qua Khóa học này, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán mong muốn cung cấp một cái nhìn tổng quan về các yếu tố cơ bản của MMP cũng như một số phát triển hiện đại của nó.

Khóa học kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 22-23/8/2019, thu hút sự tham gia của gần 30 người đến từ các trường đại học và Viện nghiên cứu trong khu vực Hà Nội, bao gồm cả các sinh viên, học viên cao học và cả các chuyên gia thống kê nhiều kinh nghiệm. 

Thông tin chi tiết tại: https://viasm.edu.vn/hdkh/summer-school-on-mixed-model-prediction