Khóa học ngắn hạn: “Đại số máy tính với Maple, SageMath và ứng dụng”

Trong khuôn khổ của Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020, Khóa học ngắn hạn: “Đại số máy tính với Maple, SageMath và ứng dụng” đã được tổ chức trong thời gian 4 ngày (từ ngày 24/8 đến 27/8/2020). Khóa học hướng đến những đối tượng là Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên đã học hết năm thứ nhất, Giáo viên và Học sinh chuyên Toán.

dsmt1.jpg

Mục tiêu của Khóa học là nhằm giới thiệu về Đại số máy tính (ĐSMT) và các ứng dụng.

Khóa học tập trung vào tính toán trong vành đa thức, cụ thể về kết thức và cơ sở Gröbner, hướng dẫn tính toán thực hành trên 2 phần mềm ĐSMT Maple và SageMath. Các chủ đề ứng dụng của ĐSMT khá đa dạng, từ những bài toán ở bậc phổ thông cũng như bậc đại học và sau đại học, như các bài toán hình học sơ cấp, giải hệ phương trình đa thức, bài toán khử, tham số hóa đường cong, mật mã RSA, ...sẽ được đề cập đến trong khóa học này. Lớp học sẽ thiết kế các bài tập nhóm phù hợp, qua đó sẽ giúp người học tìm thấy những ứng dụng của ĐSMT trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

 

Khóa học gồm 1 chuỗi các bài giảng lý thuyết kết hợp với thực hành, do những giảng viên có uy tín như: PGS.TS. Phó Đức Tài (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội), TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội), TS. Lưu Bá Thắng (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), trực tiếp giảng dạy.