KHÓA HỌC VỀ “TOÁN HỌC TRONG MÔI TRƯỜNG”

Trong hai ngày 12 và 13/11/2019, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán VIASM và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD France) đã phối hợp tổ chức khóa đào tạo về “Toán học trong môi trường” cho các sinh viên, học viên và cán bộ ở các chuyên ngành khác nhau (Toán, Công nghệ Thông tin, Môi trường, Nông nghiệp, Thuỷ lợi,..).

IRD1.JPG

Mục tiêu của khoa học là nhằm giới thiệu việc ứng dụng của Toán học trong việc xây dựng mô hình của đô thị hiện đại từ các dữ liệu kinh tế, xã hội, môi trường, sinh thái, v.v…tiến đến việc mô phỏng bằng máy tính nhằm hiểu biết hơn và cho phép đánh giá, dự báo các vấn đề của xã hội trong môi trường đô thị phức tạp như là di chuyển, ngập lụt, tản cư, sơ tán; mô hình mô tả quá trình lan truyền dịch bệnh, hệ động lực quần thể sinh thái; và mô hình đánh bắt cá có tính đến yếu tố giá cả.

IRD2.JPG

Mỗi bài giảng của khoá học thu hút khoảng 30 học viên tham gia.