Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và The Vietnam Foundation (VNF)

Chiều ngày 29/10/2021, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và The Vietnam Foundation (VNF) đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển giáo dục tại Việt Nam, đặc biệt là giáo dục Toán học; phối hợp tổ chức và thực hiện các hoạt động phi lợi nhuận, phục vụ cộng đồng.

Tham dự Lễ ký kết, về phía VIASM có PGS. TS. Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành; TS. Trịnh Thị Thúy Giang - Phó Giám đốc, về phía VNF có Ông Phạm Đức Trung Kiên - Giám đốc điều hành VNF, Ông Đỗ Ngọc Minh - Giám đốc Chương trình Khan Academy Tiếng Việt.

mou-vnf1.jpg

Với mục đích cộng hưởng thế mạnh của mỗi bên, VIASM và VNF đã trao đổi về các khả năng hợp tác với mong muốn tạo ra những cách thức hợp tác hiệu quả, có những đóng góp tích cực và tính lan tỏa phục vụ cộng đồng. Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên đã tiến hành ký kết biên bản hợp tác với các nội dung chính sau:

VIASM sẽ tham gia tích cực các hoạt động của Liên minh Khan Academy Tiếng Việt (Khan Academy Tiếng Việt Alliance - KATVA) với tư cách thành viên chính thức; hỗ trợ truyền thông quảng bá Khan Academy Tiếng Việt (KATV) đến với các thầy cô giáo và các em học sinh phổ thông qua các sự kiện, hoạt động do VIASM tổ chức; kết nối đội ngũ KATV với các nhóm chuyên gia Toán học trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ công tác chuyên môn, thẩm định học liệu do KATV phát triển. 

VNF sẽ  tham gia các hoạt động quảng bá Toán học và đổi mới hoạt động giảng dạy, học tập môn Toán ở các cấp học do VIASM tổ chức; hỗ trợ xây dựng Hệ tri thức số các khoa học về Toán trong khuôn khổ của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là các nguồn học liệu mở, tài liệu, giáo trình...; cùng với đó là việc giới thiệu học bổng cho sinh viên Việt Nam học tập ở các trường đại học nước ngoài trong lĩnh vực các khoa học Toán, thống kê, khoa học dữ liệu và Toán học ứng dụng.