Khóa học “Bài toán mômen, Tổng bình phương và Tối ưu đa thức”

Khóa học “Bài toán mômen, Tổng bình phương và Tối ưu đa thức” được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 3 năm 2019, dưới sự tài trợ kinh phí của VIASM.

Mục tiêu của Khóa học nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản và những vấn đề cập nhật liên quan đến Bài toán mômen, biểu diễn tổng bình phương (sos) của các đa thức dương và Tối ưu đa thức.

moment2.JPG

Ban tổ chức đã mời các chuyên gia đầu ngành trên thế giới và Việt Nam trình bày các bài giảng về các chủ đề liên quan cho hơn 30 học viên đăng ký tham dự. Cụ thể, Khóa học có

- 06 bài giảng của GS. Konrad Schmüdgen (Trường Đại học Leipzig, Đức) trình bày về các bài toán mômen;

- 02 bài giảng của GS. Krzysztof Kurdyka (Trường Đại học Savoie Mont Blanc, Pháp) về xấp xỉ cũng như lồi hóa các đa thức dương;

- 02 bài giảng của GS. Jean Bernard Lasserre (LAAS-CNRS, Toulouse, Pháp) về nới lỏng mômen-SOS đối với các bài toán tối ưu đa thức cũng như các áp dụng bên ngoài Tối ưu;

- 02 bài giảng của TS. Grzegorz Oleksik (Trường Đại học Lodz, Ba Lan) về các số mũ Łojasiewicz và một giả thuyết liên quan;

- 02 bài giảng của GS. Phạm Tiến Sơn (Trường Đại học Đà Lạt) về Tối ưu đa thức trên các tập nửa đại số đóng cơ bản.

Đặc biệt, GS. Krzysztof Kurdyka và GS. Jean Bernard Lasserre là những nhà toán học được mời báo cáo ở các tiểu ban Algebraic and Complex Geometry và Optimal Control & Optimization tại Đại học Toán học thế giới năm 2018 được tổ chức tại Brasil (ICM 2018).

moment1.JPG

Ngoài ra, Khóa học còn có 06 buổi Tutorial được trình bày bằng tiếng Việt nhằm giải thích rõ hơn các nội dung liên quan đến các bài giảng được các chuyên gia trình bày tại Khóa học.