HỘI THẢO “KHÔNG GIAN HÀM VÀ LÝ THUYẾT TOÁN TỬ”

Hội thảo “Không gian hàm và lý thuyết toán tử” được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán từ ngày 24 đến 28 tháng 6 năm 2019.

SPO-1.JPG

Mục đích của hội thảo là tập hợp một số nhà nghiên cứu tiêu biểu trong và ngoài nước về Lý thuyết toán tử trên các không gian hàm chỉnh hình một và nhiều biến. Các chủ đề chính của hội thảo liên quan chủ yếu đến không gian Hardy, không gian Bergman, không gian Dirichlet và không gian Fock, cũng nhưng trên các không gian con bất biến và không gian con cảm sinh từ các toán tử xác định trên chúng. Ngoài ra bài toán giá trị biên của hàm chỉnh hình và  những ước lượng cho nhân Bergman trên các miền khác nhau cũng được đề cập.  

Trong ngày đầu tiên của hội thảo tại Hà Nội, có hai bài giảng do các giáo sư người Pháp trình bày. Hai bài giảng này không chỉ cung cấp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh những kiến thức cơ bản về một số không gian hàm chỉnh hình và các toán tử xác định trên đó, mà còn gợi mở những nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề này cho những ai quan tâm.

Trong những ngày tiếp theo của hội thảo tại Tuần Châu, 11 báo cáo đã được trình bày bởi các giáo sư nổi tiếng từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, và bởi một số Tiến sĩ trẻ  từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như bởi một số nghiên cứu sinh từ Hoa Kỳ và Việt Nam. Các báo cáo viên đã giới thiệu một số kết quả thể hiện sự giao thoa giữa Giải tích phức và Lý thuyết toán tử. Nhiều câu hỏi mở đã được đề xuất cho việc hợp tác nghiên cứu trong tương lai giữa các nhà toán học trong lĩnh vực này. Những buổi thuyết trình và thảo luận đã diễn ra rất thân thiện và chuyên nghiệp. 

Vào ngày cuối của hội thảo, các thành viên đã thảo luận về khả năng tổ chức các hội thảo “Không gian hàm và lý thuyết toán tử” tiếp theo trong tương lai gần. Khả năng cung cấp học bổng sau đại học cho các bạn sinh viên Việt Nam cũng được thảo luận.

SPO-2.JPG