THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ R

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. Thực hiện chỉ thị của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán xin thông báo: Hoãn tổ chức “Hội thảo Thống kê trong Khoa học xã hội với phần mềm mã nguồn mở R”.
Lịch tổ chức dự kiến sẽ được lùi đến 13/08-15/08/2021 và 20/08-22/08/2021.
Các bạn quan tâm đến các hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán xin mời theo dõi và xem các thông báo trên website: www.viasm.edu.vn, fanpage www.facebook.com/viasmeduvn ​​​​​​​​của Viện.​​
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Thư ký Nguyễn Văn Trọng, điện thoại 024.3623.142 (ext: 133) trong giờ hành chính, email:nvtrong@viasm.edu.vn