Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-VNCCCT ngày 15/11/2023 của Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (sau đây gọi tắt là Viện NCCCT) về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-VNCCCT ngày 28/12/2023 của Giám đốc điều hành Viện NCCCT về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện NCCCT thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách tổng hợp kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023

Có Danh sách kèm theo.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 29/12/2023 đến hết ngày 28/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật), người trúng tuyển phải đến Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Lưu ý:

+ Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

+ Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện thông báo để các ứng viên được biết.

Nếu có vấn đề vướng mắc ứng viên liên hệ trực tiếp với Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện NCCCT trong giờ hành chính (qua Văn phòng, điện thoại: (024) 3623 1542 – máy lẻ: 159) để được giải đáp.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 ( File PDF )