Thông báo nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2019

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán bắt đầu nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2019 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020.

Các tác giả có nguyện vọng đăng ký thưởng công trình vui lòng đăng ký trực tuyến hồ sơ xét thưởng tại địa chỉ: http://tct.viasm.edu.vn (Tác giả đọc kỹ hướng dẫn đăng ký trên hệ thống để biết thêm chi tiết về cách thức đăng ký trực tuyến).
Thời hạn nộp hồ sơ: ngày ngày 31/8/2019. Sau ngày này hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ đóng lại.
Chi tiết xem tại: http://viasm.edu.vn/npdm/thuong-cong-trinh