Thông báo tạm dừng tổ chức Ngày hội Toán học mở 2020 tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 06/12/2020

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhằm hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh, Ban Tổ chức Ngày hội Toán học mở 2020 (MOD 2020) quyết định tạm dừng tổ chức Ngày hội Toán học mở, dự kiến diễn ra vào ngày 06/12/2020 tại Trường Đại học Văn Lang - cơ sở 3.

Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 10/01/2020 (sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát).

BTC trân trọng thông báo!