Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Sáng ngày 10/6/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

TT-thamvien-1.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Tổ chuyên môn Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Toán) về các hoạt động của Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2030. Tham dự cuộc họp gồm có GS.TSKH Ngô Việt Trung - Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cùng Lãnh đạo Hội Toán học Việt Nam, GS.TSKH Ngô Bảo Châu - Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (tham gia trực  tuyến từ Chicago, Hoa Kỳ), các nhà Toán học trong Tổ chuyên môn Ban điều hành Chương trình Toán (PGS. Thái Thuần Quang tham dự trực tuyến từ Trường Đại học Quy Nhơn), đại diện của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Trần Nam Tú và Ban Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. 

Trên cơ sở các thành tựu và kết quả của Chương trình Toán giai đoạn 2010 - 2020, đã đạt được, các thành viên đều khẳng định sự cần thiết của việc tiếp tục thực hiện Chương trình Toán trong giai đoạn 2021-2030. Phát biểu về chiến lược và định hướng của Chương trình Toán giai đoạn 2021-2030, GS. Ngô Bảo Châu cho rằng dù giai đoạn vừa qua, Toán học Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc nhưng cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn, đòi hỏi phải có những giải pháp thiết thực để đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong đó, cần quan tâm đến những giải pháp cho chương trình giáo dục THPT mới, giáo dục đại học, hướng tới phát triển Toán ứng dụng và Toán trong công nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng việc sử dụng các công cụ toán học mạnh trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác. 

Dưới sự chủ trì trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, các thành viên Tổ chuyên môn Ban điều hành Chương trình Toán đã thẳng thắn trao đổi và đóng góp chi tiết cho các nội dung về mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình Toán giai đoạn 2021 - 2030. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, vai trò của Toán học càng trở nên quan trọng, có tác dụng trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Vì thế cần tập trung đầu tư, hỗ trợ cho việc xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Toán, đặc biệt là Toán ứng dụng, thống kê. Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 là hết sức cần thiết, với những mục tiêu và trọng tâm mới phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn hướng đến việc xây dựng một cách bền vững nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Toán.

TT-thamvien-5.JPG

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 đã khẳng định đây là chương trình rất quan trọng mà lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hết sức quan tâm và ủng hộ. Bởi vai trò và tầm quan trọng của Toán học trong khoa học và đời sống không thể chỉ đơn giản có thể đong đếm bằng các sản phẩm như bài báo, đề tài, mà thực sự Toán học có tác động rất lớn, dù nhiều khi không thể hiện rõ bên ngoài, đến toàn bộ các lĩnh vực khoa học, công nghệ khác. Vì thế, phát triển Toán học cũng góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho khoa học. Để có thể xây dựng và thực hiện thành công Chương trình giai đoạn 2021 - 2030, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng Toán học. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường gấp rút hoàn thiện Dự thảo Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021 - 2030 để Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ trong ngay trong tháng 6/2020.

Nhân dịp này, Thứ trưởng tham quan trụ sở mới của Viện tại số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, gặp gỡ và trao đổi với các nghiên cứu viên đang làm việc tại Viện. Trao đổi với cán bộ và nghiên cứu viên đang làm việc tại Viện, Thứ trưởng chúc mừng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã bước đầu xây dựng được cơ sở khang trang, tạo điều kiện cho các nhà khoa học từ khắp mọi miền của đất nước đến làm việc, tập trung nghiên cứu khoa học. Hy vọng rằng Viện Nghiên cứu cao về Toán sẽ phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục đóng vai trò là “"mái nhà chung của Toán học Việt Nam".

TT-thamvien-3.JPG

TT-thamvien-9.JPG

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/8/2010 theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg. Mục tiêu của Chương trình là tìm ra các giải pháp đột phá nhằm phát triển nền Toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy, cả về số lượng lẫn chất lượng, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực khác nhau như: khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế và củng cố quốc phòng; phấn đấu đến năm 2020 Toán học nước ta có thể xếp vào hàng các nước tiên tiến trên thế giới; Đảm bảo cho Toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững, tạo cơ sở để đưa nước ta thành một nước có nền Toán học mạnh trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Đây là một chương trình trọng điểm quốc gia đầu tiên được ban hành riêng cho lĩnh vực Toán học. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản thực hiện Chương trình; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán có nhiệm vụ làm hạt nhân cho việc vận hành Chương trình.