Tổng kết Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện NCCCT

CHƯƠNG TRÌNH

Tổng kết Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học

giai đoạn 2010-2020 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện NCCCT

Thời gian: 9:00-11:30, Thứ Tư, Ngày 23/12/2020

Địa điểm: Phòng Gardenia Orchid, Tầng 1, Khách sạn Hà Nội Daewoo,

360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.     

 

Thời gian

Nội dung

09:00 - 09:15

Đón tiếp đại biểu

09:15 - 09:30

Chương trình nghệ thuật

09:30 - 09:40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

09:40 - 09:50

Phát biểu khai mạc 

GS. Ngô Bảo Châu

Giám đốc khoa học 

09:50 - 10:15

Báo cáo tổng kết 10 năm 

Chương trình trọng điểm quốc gia 

phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020

PGS. Lê Minh Hà

Giám đốc điều hành

10:15 - 10:35

Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên

10:35 - 11:20

Trao đổi và thảo luận của đại biểu 

11:20 - 11:30

Bế mạc

11:30

Tiệc trưa

_________________________

Liên hệ Ban tổ chức: Chị Nguyễn Hoàng Anh - Điện thoại: 0918.166.236 - Email: nhanh@viasm.edu.vn