Trường đông về phương trình tiến hóa và ứng dụng

Trong ba ngày 21-23 tháng 11 năm 2018 đã diễn ra Trường đông về phương trình tiến hóa và ứng dụng, trong đó các học viên đã được nghe ba chuỗi bài giảng của ba giảng viên đến từ các trường đại học Việt Nam và CHLB Đức, cụ thể như sau:

ws21-23.jpg

- GS. Matthias Hieber (Đại học Bách khoa Darmstadt, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Toán Oberwolfach, CHLB Đức) giảng bài về nghiệm tuần hoàn mạnh của các phương trình tiến hóa tuyến tính, nửa tuyến tính và tựa tuyến tính. Các định lý chính quy tuần hoàn tối đại đối với các phương trình tiến hóa tổng quát được đề cập chi tiết. Các ứng dụng cụ thể vào mô hình Keller- Segel của phản ứng hóa sinh và bài toán song miền của lý thuyết điện sinh và một số mô hình liên quan được trình bày tường minh.

- TS Phạm Triều Dương (Đại học Sư phạm Hà Nội) giới thiệu một số phương pháp nền tảng liên quan đến việc sử dụng biến đổi Fourier và toán tử giả vi phân để nghiên cứu sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán truyền sóng tắt dần có cấu trúc và chứa toán tử Laplace phân thứ, các số mũ tới hạn kiểu Fujita, các bài toán liên quan đến dự đoán Strauss. Đây là các vấn đề thời sự được cộng đồng phương trình hyperbolic quan tâm và phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

- PGS Nguyễn Thiệu Huy (Đại học Bách khoa Hà Nội) trình bày mô hình hóa dẫn đến phương trình Navier-Stokes của động lực học thủy khí, phương pháp lặp Kato đển chứng minh tồn tại duy nhất nghiệm đủ tốt trên toàn không gian. Cùng với đó, sự ổn định nghiệm và tính tuần hoàn của nghiệm theo phương pháp Massera và Serrin đã được đề cập chi tiết.  Các kết quả mới nhất về tính ổn định và tuần hoàn của phương trình Navier-Stokes trên các đa tạp Einstein không compact với độ cong âm cũng được trình bày tường minh.