Trường Đông về Mạng phức tạp và ứng dụng

“…Mạng phức tạp nói riêng và hệ phức tạp nói chung là một trong các hướng nghiên cứu quan trọng của Toán học…”. Đó là phát biểu đánh giá của PGS.TS. Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Về Toán tại buổi khai mạc Trường Đông về “Mạng phức tạp và ứng dụng” do Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Về Toán và Trường Đại học Thuỷ lợi đồng tổ chức đã diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020 tại Trường Đại học Thuỷ lợi, Hà Nội. Cụ thể là, theo một nghiên cứu dự báo của Hội Toán học Hà Lan, 5 thách thức lớn của Toán học trong tương lai là: Chương trình Langlands (Langlands program), Các hệ phức tạp (Complex systems), Mô hình ngẫu nhiên (Stochastic Modelling), Tính toán hiệu quả (Efficient computing) và Khoa học dữ liệu (Data Science).  Bởi thế, trường Đông về Mạng phức tạp và ứng dụng với các công cụ nghiên cứu và ứng dụng  liên ngành  là một hoạt động khoa học rất bổ ích và thời sự.  Đây là một hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020, do  Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trường Đại học Thủy Lợi phối hợp tổ chức.

truongdong1.jpg Trường Đông về Mạng phức tạp và ứng dụng nhằm trang bị một số kiến thức  cơ bản và nâng cao về mạng phức tạp và ứng dụng. Trường gồm ba khoá học ngắn song song diễn ra trong ba ngày gồm cả nội dung lý thuyết và thực hành ứng dụng. Khóa học thứ nhất là về Một số bài toán và thuật toán tìm kiếm cộng đồng trong mạng Liên kết do PGS.TSKH Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học/Viện dữ liệu lớn VinBigdata) giảng dạy, khóa học thứ hai về Lý thuyết mạng phức tạp và ứng dụng do TS. Lê Chí Ngọc (Trường Đại học Bách Khoa) giảng dạy và khoá học thứ ba là về Sự lan truyền dịch bệnh trong mạng phức tạp với các ví dụ tập trung vào dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh (Trường Đại học Thuỷ lợi) giảng dạy. 

Trường Đông đã được thu hút gần 80 học viên, được chia thành hai phần: phần bài giảng lý thuyết diễn ra song song tại Room 9, Room 10, khu hội thảo quốc tế K1 trong buổi sáng các ngày 16-18/12/2020 và phần thảo luận nhóm/thực hành diễn ra tại không gian nghiên cứu tầng 5 nhà A1 vào các buổi chiều 16-17/12/2020. Chủ đề thảo luận của các nhóm là các mạng phức tạp liên quan đến các khía cạnh khác nhau của dịch Covid-19 tại Việt Nam như:  tìm hiểu đề xuất cách xây dựng mô hình rừng (có trọng số) cho mạng lưới Covid 19 tại Việt Nam, xây dựng mô hình SIR trên mạng các phường mô tả sự lan truyền Covid 19 tại một số thành phố ở Việt Nam, xây dựng mô hình đánh giá nguy cơ các F1 trên mạng lưới các cụm dịch tại Việt Nam.

 Một số hình ảnh Trường Đông: