Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp bộ năm 2024 của Chương trình Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 (Chương trình Toán), chi tiết như sau:

  1. Mô hình toán học cho dự đoán sự lây truyền của các bệnh truyền nhiễm do biến đổi khí hậu.
  2. Cấu trúc nhóm nhân của đại số đường đi Leavitt.
  3. Tính chất định tính của một số bài toán bất đẳng thức biến phân vi phân và ứng dụng.
  4. Một số khía cạnh hình học và giải tích của các nhóm vô hạn.
  5. Một số vấn đề về giải số phương trình vi phân ngẫu nhiên có hệ số không Lipschitz.
  6. Dáng điệu tiệm cận của một số luồng Navier-Stokes với nhiễu ngẫu nhiên.
  7. Một số khía cạnh tính toán hình thức của vành đa thức và ứng dụng vào mã đại số.
  8. Một số thuật toán hữu hiệu cho phương pháp không lưới thích nghi RBF-FD giải phương trình đạo hàm riêng.
  9. Nghiên cứu lựa chọn và khai thác các mô hình thống kê toán học trong phân tích dữ liệu khoa học xã hội.
  10. Một số vấn đề về hệ động lực, tối ưu phi tuyến và ứng dụng.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp bộ năm 2024

Quyết định số 1424/QĐ-BGDĐT 

Công văn số 2271/BGDĐT-KHCNMT

Mẫu 06: Thuyết minh đề tài

Mẫu 07: Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ.