Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

Ngày 22 tháng 12 năm 2020 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Chính phủ ban hành Quyết định số 2200/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 (CT Toán). 

Ngày 10 tháng 6 năm 2021 Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã thay mặt Bộ Giáo dục và đào tạo ký Quyết định số 1842/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

Ngày 30 tháng 03 năm 2022 Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã thay mặt Bộ Tài Chính ký Thông tư số 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020

Ngày 17 tháng 8 năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt Chính phủ ban hành Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 (CT Toán).

TIN TỨC – HOẠT ĐỘNG

Thành lập và tổ chức hoạt động Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là một giải pháp trung tâm của Chương trình. Từ năm 2012, CT Toán tiếp tục triển khai các hoạt động khác như tổ chức lựa chọn 37 công trình toán học công bố quốc tế để trao thưởng (trị giá mỗi suất thưởng là 26,25 triệu đồng), cấp học bổng năm học 2012-2013 cho 155 sinh viên ngành Toán thuộc 12 trường ĐH và 286 học sinh THPT chuyên trên toàn quốc (trị giá mỗi suất là 14,7 triệu đồng cho cả năm học và 7,35 triệu đồng cho mỗi học kỳ).

Trong năm 2013-2014, CT Toán tiếp tục cấp học bổng năm học 2013-2014 cho 167 sinh viên ngành Toán và 265 học sinh chuyên toán (trị giá mỗi học bổng một học kỳ là 8,05 triệu đồng), đồng thời lựa chọn 78 công trình toán học để trao thưởng (trị giá mỗi suất thưởng là 28,75 triệu đồng).

Ngoài ra trong năm 2013, 3 lớp tập huấn giáo viên chuyên toán THPT đã được triển khai tại ba miền (với tổng số 82 giáo viên tham gia), đó là:

- Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên toán năm 2013 đợt 1 (dành cho giáo viên khu vực phía Bắc), 26 – 31/8/2013 tại Viện NCCCT, Hà Nội.

- Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên toán năm 2013 đợt 2 (dành cho giáo viên khu vực miền Trung), 10 – 15/10/2013 tại Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên toán năm 2013 đợt 3 (dành cho giáo viên khu vực phía Nam), 21 – 26/11/2013 tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ.

Cùng với đó là 2 lớp bồi dưỡng học sinh giỏi THPT chuyên toán đã được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (tổng số 175 học sinh tham dự):

- “Trường hè Toán học 2013” ngày 28/7 – 6/8/2013, tại Viện Toán học – Viện HLKH&CN VN. Số học sinh tham dự: 86.

Số giảng viên: 8.

- Chương trình “Gặp gỡ Toán học 2013” ngày 3/8 – 9/8/2013, tại TP. Hồ Chí Minh. Số học sinh tham dự: 89. Số giảng viên: 12. Năm 2013 trong khuôn khổ CT Toán cũng đã diễn ra 2 hội thảo về “Tài liệu, sách toán cho các trường đại học” ở hai miền Nam – Bắc với tổng số trên 160 đại biểu từ hơn 50 trường đại học tham dự. Trong năm 2014, việc hỗ trợ triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng toán học vào thực tiễn kinh tế – xã hội cũng đang được xúc tiến. Các lớp bồi dưỡng học sinh viên, sinh giỏi và giáo viên THPT chuyên toán tiếp tục được lên kế hoạch tổ chức. Ngoài ra CT Toán cũng đã triển khai các bước đi đầu tiên hiện thực hóa kết luận của 2 hội thảo về “Tài liệu, sách toán cho các trường đại học” năm 2013.