Hoạt động khác

Lễ công bố Thưởng công trình và cấp học bổng

Ngày 14 tháng 4 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-BGDĐT về việc cấp học bổng học kỳ II năm học 2015 – 2016 của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020” cho học sinh chuyên toán các trường THPT chuyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ trao học bổng và Giấy chứng nhận học bổng năm học 2015 – 2016 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học, dự kiến vào ngày thứ Bẩy 14/5/2016 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại đây (CV số 38/VNCCCT).