Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán nhiệm kỳ 2018 - 2021

Tháng 11/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) nhiệm kỳ 2018 - 2021 gồm các nhà khoa học:

 1. GS.TS. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện trưởng Viện John von Newmann, ĐHQG Tp HCM;
 2. GS.TSKH. Ngô Bảo Châu, Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và ĐH Chicago (Mỹ);
 3. GS.TSKH. Đinh Tiến Cường, ĐH Quốc gia Singapore;
 4. GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội;
 5. PGS.TS. Lê Minh Hà, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
 6. GS.TSKH. Phùng Hồ Hải, Viện trưởng Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
 7. GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
 8. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Viện Công nghệ CIRTECH, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh;
 9. PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội;
 10. PGS.TS. Phạm Tiến Sơn, Trường ĐH Đà Lạt;
 11. PGS.TSKH. Trần Văn Tấn, Trưởng Bộ môn Hình học, Khoa Toán – Tin, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội;
 12. GS.TSKH. Phạm Hữu Tiệp, ĐH Rutgers (Mỹ);
 13. GS.TS. Đặng Đức Trọng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
 14. GS.TS. Vũ Hà Văn, ĐH Yale (Mỹ).

Chi tiết các thành viên trong Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán nhiệm kì 2018-2021: http://viasm.edu.vn/nhan-su/hoi-dong-khoa-hoc

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán xin trân trọng cảm ơn các thành viên Hội đồng khoa học của Viện nhiệm kỳ 2011 - 2014 và 2014 - 2017 vì những đóng góp to lớn cho quá trình xây dựng và phát triển của Viện và Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020.

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán  rất mong vẫn sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến tư vấn, đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2011-2014 và 2014-2017 cho Viện và Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học trong thời gian tới.