Khóa học ngắn hạn “Phép tính Schubert"

Sáng ngày 23/9/2019, khóa học ngắn hạn “Phép tính Schubert" đã khai mạc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, với hai giảng viên chính là GS Takeshi Ikeda đến từ Đại học Khoa học Okayama (Okayama University of Sciences) và TS. Đặng Tuấn Hiệp (Trường ĐH Đà Lạt).

Schubert5.JPG

Mục tiêu của khóa học này là giới thiệu một số phương pháp nền tảng, hướng nghiên cứu và những phát triển gần đây trong phép tính Schubert và một số chủ đề liên quan. Nội dung chính của khóa học tập trung vào các khía cạnh hình học đại số và đại số tổ hợp của phép tính Schubert. Các chủ đề liên quan đến lý thuyết hàm đối xứng và lý thuyết biểu diễn cũng sẽ được đề cập đến trong khóa học này.

Schubert2.JPG

Phép tính Schubert là một hướng nghiên cứu trong lĩnh vực hình học đại số được giới thiệu từ thế kỷ thứ 19 bởi Hermann Schubert để giải quyết các bài toán đếm các đối tượng hình học thỏa mãn các điều kiện hình học nào đó trong hình học xạ ảnh. Những bài toán này được giải quyết bằng việc nghiên cứu những khía cạnh hình học đại số và tôpô đại số của các đa tạp Grassmann. Lĩnh vực nghiên cứu này còn có những liên hệ quan trọng với đại số tổ hợp và lý thuyết biểu diễn.

 Schubert1.JPG

Khóa học kéo dài trong hai ngày, 23-24/9/2019, thu hút sự tham gia của gần 20 học viên đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước, bao gồm cả các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cả các nhà toán học nhiều kinh nghiệm.

Thông tin chi tiết tại: https://viasm.edu.vn/hdkh/sc2019