Báo cáo mời tiểu ban

 1. Đại số - Lý thuyết số
 1. Mai Hoàng Biên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
 2. Đoàn Trung Cường, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam
 3. Lê Thanh Hiếu, Trường Đại học Quy Nhơn
 4. Trần Quang Hóa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
 5. Trần Giang Nam, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam
 6. Trương Công Quỳnh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 7. Phan Thanh Toàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 1. Hình học - Tôpô
 1. Nguyễn Thế Cường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
 2. Bùi Mạnh Hùng, Đại học Manchester, Anh       
 3. Nguyễn Hữu Kiên, Đại học Caen, Pháp              
 4. Nguyễn Xuân Việt Nhân, Trường Đại học FPT - Đà Nẵng
 5. Võ Ngọc Thiệu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 6. Đinh Sĩ Tiệp, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam                     
 7. Huỳnh Đình Tuân, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
 1. Giải tích
 1. Võ Hoàng Hưng, Trường Đại học Sài Gòn 
 2. Phạm Việt Hải, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 3. Dương Ngọc Sơn, Trường Đại học Phenikaa
 4. Nguyễn Xuân Hồng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
 5. Đỗ Hoàng Sơn, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam
 6. Phùng Trọng Thực, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
 7. Đào Văn Dương, Trường Đại học Xây dựng miền Trung, Phú Yên  
 1. Phương trình vi phân và Hệ động lực
 1. Nguyễn Tiến Dũng, Đại học Toulouse 3, Pháp
 2. Nguyễn Thị Hoài, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
 3. Lê Văn Hiện, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 4. Lê Trung Hiếu, Trường Đại học Đồng Tháp
 5. Trần Quân Kỳ, SUNY Korea, Hàn Quốc
 6. Hoàng Thế Tuấn, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam
 1. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học
 1. Huỳnh Thanh Bình, Đại học Bách khoa Hà Nội
 2. Nguyễn Hữu Hội, Đại học Ohio State, Mỹ
 3. Lê Minh Huy, Trường Đại học Văn Lang
 4. Vũ Văn Khu, Đại học Quốc gia Singapore
 5. Nguyễn Hùng Sơn, Đại học Warsaw, Ba Lan
 6. Phạm Văn Thắng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
 7. Trần Mạnh Tuấn, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc  
 1. Tối ưu và Lý thuyết điều khiển
 1. Dương Thị Việt An, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
 2. Đặng Hải Long, Trường Đại học Tiền Giang
 3. Phan Thanh Nam, Trường Đại học Quy Nhơn
 4. Trần Thái An Nghĩa, Đại học Oakland, Mỹ
 5. Vũ Hữu Nhự, Trường Đại học Phenikaa
 6. Trần Đình Quốc, Đại học North Carolina, Mỹ
 7. Nguyễn Văn Tuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 1. Xác suất - Thống kê – Khoa học Dữ liệu
 1. Hoàng Văn Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
 2. Cấn Văn Hảo, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam
 3. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 4. Lê Hồng Phương, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
 5. Lê Văn Thành, Trường Đại học Vinh
 6. Nguyễn Ngọc Như, Đại học Rhode Island, Mỹ
 1. Giải tích số và Ứng dụng Toán học
      1. Đào Huy Cường, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 
      2. Đặng Văn Hiếu, Trường Sĩ Quan Không Quân 
      3. Vũ Thái Luân, Đại học Mississippi State, Mỹ 
      4. Phan Thành Nam, LMU Munich, Đức 
      5. Hồ Phạm Minh Nhật, Đại học Texas, Austin, Mỹ
      6. Hoàng Mạnh Tuấn, Trường Đại học FPT

 1. Giảng dạy và Lịch sử Toán học 
 1. Trần Dũng, Đại học Liên bang Úc
 2. Trần Nam Dũng, Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
 3. Lê Mậu Hải, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 4. Hà Huy Khoái, Trường Đại học Thăng Long
 5. Trần Kiêm Minh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
 6. Hoàng Xuân Phú, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam
 7. Đỗ Đức Thái, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 1. Phương trình Đạo hàm riêng
 1. Đào Nguyên Anh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 2. Đào Tuấn Anh, Đại học Bách khoa Hà Nội
 3. Tăng Quốc Bảo, Đại học Graz, Áo
 4. Trần Trọng Hiền, Đại học North Carolina State, Mỹ
 5. Trần Vĩnh Hưng, Đại học  Wisconsin-Madison, Mỹ
 6. Trần Đình Kế, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 7. Dương Giao Kỵ, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 
 8. Nguyễn Lê Lực, Đại học Oxford, Anh
 9. Nguyễn Trung Thành, Đại học Rowan, Mỹ
 10. Nguyễn Trọng Toán, Đại học Penn State, Mỹ