Đăng ký báo cáo

Hiện nay đã hết thời hạn đăng ký báo cáo tại Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X - VMC 2023. Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng cảm ơn Quý vị đã quan tâm.


  1. Đăng ký/nộp tóm tắt báo cáo tại đây:
  2. Thời hạn đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo: 15/6/2023
  3. Thời hạn thông báo kết quả chấp nhận báo cáo: 01/7/2023
  4. Mẫu tóm tắt báo cáo: Xem tại đây

Lưu ý: 

  • Trước khi đăng ký báo cáo, Quý đại biểu phải đăng ký tham dự tại đây để nhận mã số đại biểu (Xem mã số đại biểu tại đây).
  • Quý đại biểu sử dụng email đã đăng ký tham dự để đăng nhập đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo.
  • Mỗi tóm tắt báo cáo KHÔNG vượt quá một trang A4, bao gồm các khoảng trắng, mã LaTeX hoặc AMS-LaTeX. KHÔNG viết hoa tất cả các chữ cái. 
  • Khi đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo, đại biểu sẽ tải lên 2 tệp: tệp nguồn LaTeX và tệp biên dịch PDF. Tên file đặt theo định dạng: Mã số đại biểu-Họ và tên người đăng ký-Tên viết tắt của tiểu ban báo cáo. (VD: VMC168-NguyenHongDuc-TB1).
  • Sau khi đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo thành công, Quý đại biểu sẽ nhận được thông báo xác nhận tự động từ hệ thống.
  • Mỗi đại biểu chỉ được đăng ký tối đa 1 báo cáo tại mỗi tiểu ban (đăng ký không quá 2 báo cáo tại Hội nghị). Tất cả các báo cáo đăng ký sẽ được Ban Chương trình xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt qua email.

Bảng viết tắt tên phiên toàn thể và các tiểu ban:

Phiên/Tiểu ban

Tên viết tắt

Phiên toàn thể/Plenary Lecture

PL

Đại số - Lý thuyết số/Algebra - Number Theory

TB1

Hình học - Tôpô/Geometry - Topology

TB2

Giải tích/ Analysis

TB3

Phương trình vi phân và Hệ động lực/Differential equations and Dynamical systems

TB4

Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học/Discrete mathematics and Mathematical foundations of Computer Science

TB5

Tối ưu và Lý thuyết điều khiển/Optimization and Control Theory

TB6

Xác suất - Thống kê – Khoa học Dữ liệu/Statistics - Probability - Data Science

TB7

Giải tích số và Ứng dụng Toán học/Numerical Analysis and Applications of Mathematics

TB8

Giảng dạy và Lịch sử Toán học/Mathematical Education and History of Mathematics

TB9

Phương trình Đạo hàm riêng/Partial Differential Equations

TB10