Tài trợ

 1. Đi lại, chỗ ở: Ban Tổ chức sẽ tài trợ chi phí đi lại trong nước và chỗ ở cho các thành viên Ban Chương trình, Ban Tổ chức, các Đồng Trưởng tiểu ban, báo cáo mời toàn thể và báo cáo mời tiểu ban (định mức tài trợ theo quy định của nhà nước và sẽ được thông báo chi tiết tới đại biểu).
 2. Tiệc Hội nghị: Tiệc hội nghị dành cho tất cả đại biểu chính thức tham dự Hội nghị. 
 3. Hội nghị phí: Miễn hội nghị phí cho các thành viên Ban Tổ chức, Ban Chương trình, Đồng Trưởng Tiểu ban, báo cáo mời toàn thể và báo cáo mời tiểu ban.
 4. Tài trợ cho nhà khoa học trẻ và nhà khoa học nữ:
  Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ một phần chi phí (đi lại, chỗ ở) cho một số nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán, ưu tiên các nhà toán học trẻ có công trình được báo cáo tại Hội nghị.
  Ban Tổ chức cũng sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho một số nhà khoa học nữ. Đây là học bổng/hỗ trợ của Hội Toán học Việt Nam và Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF dành cho các nhà toán học nữ.

  - Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ tài trợ: 15/6/2023.
  - Thời hạn thông báo kết quả tài trợ: 01/7/2023.
  - Hướng dẫn đăng ký tài trợ: 
  1. Hồ sơ đăng ký tài trợ bao gồm:
     + Sơ yếu lý lịch (CV);
     + Nếu đại biểu đăng ký là sinh viên: nộp thêm Bảng điểm năm học 2022-2023 và thư giới thiệu của nhà khoa học.

            Lưu ý: Tên file cần đặt theo định dạng: Tên-Họ-Tên đệm-Tên file.
            Ví dụ: Duc-Nguyen-Dong-CV.

         2.Hoàn thiện đăng ký tham dự Hội nghị và đăng ký tài trợ tại đây