Đăng ký tham dự

Hiện nay đã hết thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X - VMC 2023. Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng cảm ơn Quý vị đã quan tâm.


Đăng ký tham dự Hội nghị tại đây 

Thời hạn đăng ký tham dự: 15/6/2023

Lưu ý: 

  • Để hoàn thành đăng ký tham dự Hội nghị, Quý đại biểu cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau:

         + Hồ sơ xin tài trợ theo quy định (nếu có);
         + Đối với Quý đại biểu là thành viên Ban Tổ chức, Ban Chương trình, Đồng Trưởng Tiểu ban và các Báo cáo mời: Cần có dự kiến lộ trình, thời gian đến/đi từ Đà Nẵng. 

  • Phiếu đăng ký chỉ đăng nhập được bằng email của hệ thống Gmail.   
  • Trong vòng 07 ngày kể từ khi đăng ký, Quý đại biểu sẽ được Ban Tổ chức cấp mã số đại biểu. Mã số này sẽ được sử dụng trong tất cả các liên lạc về sau của Hội nghị. Danh sách mã số đại biểu sẽ được công bố tại đây.  
  • Sau khi đăng ký thành công và được cấp mã số, Quý đại biểu tiếp tục đăng  ký và nộp tóm tắt báo cáo (nếu có) và nộp Hội nghị phí. 
  • Hội nghị phí không được hoàn trả nếu không tham dự.

Đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo

Hội nghị phí