Tin tức Hội nghị

Tọa đàm “Giáo dục Toán học ở Việt Nam: những vấn đề cấp bách”
https://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/tin-tuc/chi-tiet/toa-dam-giao-duc-toan-hoc-o-viet-nam-nhung-van-de-cap-bach


Hội Nghị Toán Học Toàn Quốc Lần Thứ X, năm 2023
https://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/tin-tuc/chi-tiet/hoi-nghi-toan-hoc-toan-quoc-lan-thu-x-nam-2023

Báo chí viết về Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ X, năm 2023

  1. Trung tâm Truyền thông và Sự kiện Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dự Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X, năm 2023

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx...

  1. Báo Vietnamnet

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Giáo dục Toán học ‘cần một phen đổi mới’

https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-kim-son-giao-duc...

  1. Báo tuổi trẻ online

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cần đổi mới, làm sao cho học sinh không 'sợ' môn toán

https://tuoitre.vn/bo-truong-nguyen-kim-son-can-doi-moi...

  1. Báo Giáo dục và Thời đại

Toán học giữ vai trò quan trọng nhưng 'cần một phen đổi mới'

https://giaoducthoidai.vn/toan-hoc-giu-vai-tro-quan-trong...

  1. Báo Quân đội nhân dân

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Giáo dục Toán học “cần một phen đổi mới”

https://www.qdnd.vn/.../bo-truong-nguyen-kim-son-giao-duc...

  1. Báo VnExpress

Bộ trưởng: 'Giáo dục Toán học cần một phen đổi mới'

https://vnexpress.net/bo-truong-giao-duc-toan-hoc-can-mot...

  1. Báo Lao động

Giáo dục toán học ở Việt Nam “cần một phen đổi mới"

https://laodong.vn/.../giao-duc-toan-hoc-o-viet-nam-can...

  1. Báo Kinh tế & Đô thị

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Phải làm sao để học sinh không sợ toán

https://kinhtedothi.vn/bo-truong-bo-gddt-nguyen-kim-son...

Một số hình ảnh về Hội nghị