Thông tin liên hệ

Các thông tin chi tiết sẽ được cập nhật thường xuyên tại website chính thức của Hội nghị.

Nếu có câu hỏi, xin  vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức qua Email: vmc2023@viasm.edu.vn, hoặc trong trường hợp cần thiết qua số điện thoại: 024 3623 1542 (số máy lẻ 159) - liên hệ chị Nguyễn Hoàng Anh.