Buổi 4

- Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00, Thứ 5, ngày 13/04/2023
- Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến
- Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- Nội dung: Topological Autoencoders
- Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Đông Phương, Trường Đai học HUTECH