Buổi 8

- Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00, Thứ 5, ngày 11/05/2023
- Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến
- Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- Nội dung: Enhanced Approach for Agglomerative Clustering Using Topological Relations
- Báo cáo viên: NCS. Nguyễn Thủy Đoan Trang, Trường Đại học Nha Trang