Buổi 7

- Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00, Thứ 2, ngày 08/05/2023
- Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến
- Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- Nội dung: A Topology Layer for Machine Learning
- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Phúc Sơn, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh