Buổi 6

Thời gian: Từ 9:00 đến 11:00, chủ nhật, ngày 23/04/2023

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nội dung: Enhancing 3D Object Reconstruction Through Multi-scale Topology-aware Loss for Capturing Shape Information 

Báo cáo viên: TS. Bùi Quang Thịnh, Trường Đại học Tiền Giang