Buổi 5

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00, Thứ 4, ngày 19/04/2023

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nội dung: Composite 3D Printing Technology Using Continuous Fiber Reinforcement: Application Potential and Challenges

Báo cáo viên: TS. Hoàng Tiến Đạt, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên