Bồi dưỡng học sinh THPT chuyên và sinh viên

Năm 2020

BỒI DƯỠNG HỌC SINH THPT

Thông tin Trường hè Toán học 2020

Bồi dưỡng học sinh THPT (miền Bắc và miền Trung)

Công văn thông báo

Thông báo số 2

Quyết định và danh sách học sinh tham dự

Bồi dưỡng học sinh THPT (miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam)

Công văn thông báo

Thông báo số 2

Quyết định và danh sách học sinh tham dự

----------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1 Khóa học “Tính toán lượng tử: Lý thuyết và thực hành

Năm 2019

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH THPT

Thông tin Trường hè Toán học 2019

Bồi dưỡng giáo viên và học sinh THPT (miền Bắc)

Danh sách giáo viên và học sinh tham dự Khóa tập huấn

Bồi dưỡng giáo viên và học sinh THPT (miền Trung)

Danh sách giáo viên và học sinh tham dự Khóa tập huấn

Bồi dưỡng giáo viên và học sinh THPT (miền Nam)

Danh sách giáo viên và học sinh tham dự Khóa tập huấnBỒI DƯỠNG SINH VIÊN NGÀNH TOÁN

Thông tin Trường hè Toán học Sinh viên 2019

Công văn thông báo

Quyết định và Danh sách sinh viên tham dự Trường hè

Năm 2016
BỒI DƯỠNG HỌC SINH THPT CHUYÊN

Trường hè Toán học 2016 khu vực phía Bắc ngày 18/7- 24/7/2016, TP. Hà Nội

> > Công văn thông báo

>> Công văn thông báo kết quả xét chọn học sinh THPT tham dự Trường hè Toán học 2016 kv phía Bắc

>> Quyết định về việc tài trợ cho học sinh tham dự Trường hè Toán học 2016 kv phía Bắc

Trường hè Toán học 2016 khu vực miền Trung ngày 29/7- 4/8/2016, Quảng Nam

> > Công văn thông báo

Trường hè Toán học 2016 khu vực phía Nam ngày 24/7- 30/7/2016, Bình Phước

> > Công văn thông báo

>> Quyết định về việc tài trợ cho các học sinh tham dự Trường hè Toán học 2016 kv phía Nam

BỒI DƯỠNG SINH VIÊN NGÀNH TOÁN

Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2016

> > Thông báo

>>Quyết định tài trợ cho các sinh viên giỏi tham dự Trường hè