Hoạt động khoa học

Schur's Theorem for randomly perturbed sets

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/03/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Shagnik Das (National Taiwan University, Taiwan)

Relative trace formula and distinguished representations

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 17/02/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 10/03/2022,

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Đỗ Việt Cường - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Point configurations from a universal standpoint

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 24/02/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Alex Iosevich (University of Rochester New York, USA)

Ramification of geometric p-adic representations in positive characteristic

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 22/02/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Joe Kramer-Miller, Lehigh University

Iwasawa Theory for p-torsion Class Group Schemes in Characteristic p

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 15/02/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Jeremy Booher, University of Canterbury

Kan’s extension

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 26/01/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

On the maximum rank of Hermitian pencils and applications

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 26/01/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Thanh Hiếu - ĐH Quy Nhơn

Hội thảo Giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và ứng dụng

Thời gian: Từ 15:00:18/01/2022 đến 11:45:19/01/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội..

Stability and robust stability of singular difference equations with constant coefficient matrices under stochastic perturbations

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 10/01/2022

Địa điểm: Trực tiếp và trực tuyến.

Báo cáo viên: PGS.TS, Đỗ Đức Thuận, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội (SAMI-HUST)

Beilinson-Bloch-Kato conjecture for some Rankin-Selberg motives.

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 04/01/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Liang Xiao, Peking International Center for Mathematical Research