Hoạt động khoa học

Mini-course on Analysis of Geophysical Flows

Thời gian: Từ 09:00:07/03/2023 đến 12:00:08/03/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM).

Group of diffeomorphisms and applications to fluid dynamic equations: part I compact manifolds

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 03/03/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Mathematics for Humanity - A virtual introduction

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 03/03/2023

Địa điểm: Virtual seminar.

Bài giảng đại chúng: Mathematical Neuroscience: From models of nerve cells to information transfer

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 01/03/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..

The influence of an incompressible derives on the convergence speed of diffusion to its equilibrium

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 24/02/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Inner Product Functional Commitments with Constant-Size Public Parameters and Openings

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/02/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Asymptotic behavior of solutions of Navier-Stokes equation on Riemannian manifold

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 18/02/2023

Địa điểm: C102, VIASM.

Homomorphism counts in robustly sparse graphs

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:15 Ngày 17/02/2023

Địa điểm: Online qua Zoom.

Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation) - Phần 2

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 08/02/2023

Địa điểm: C102, VIASM.

Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation)

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/01/2023

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội