Hoạt động trong tuần
15 tháng 7 2024 - 21 tháng 7 2024
15/07 08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Trường hè Toán học sinh viên 2024

Trường Đại học FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định

08:00 - 17:00 Hội thảo Lý thuyết số Châu Á 2024 (PANT 2024)

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

16/07 08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Trường hè Toán học sinh viên 2024

Trường Đại học FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định

08:00 - 17:00 Hội thảo Lý thuyết số Châu Á 2024 (PANT 2024)

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

08:00 - 17:00 Mini-course: Methods in Nevanlinna theory and complex hyperbolicity

Địa điểm

09:00 - 16:30 Mini-course: An introduction to the theory of wave and kinetic equations

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi

17/07 08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Trường hè Toán học sinh viên 2024

Trường Đại học FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định

08:00 - 17:00 Hội thảo Lý thuyết số Châu Á 2024 (PANT 2024)

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

08:00 - 17:00 Mini-course: Methods in Nevanlinna theory and complex hyperbolicity

Địa điểm

09:00 - 16:30 Mini-course: An introduction to the theory of wave and kinetic equations

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi

18/07 08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Trường hè Toán học sinh viên 2024

Trường Đại học FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định

08:00 - 17:00 Hội thảo Lý thuyết số Châu Á 2024 (PANT 2024)

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

08:00 - 12:00 Mini-course: Mathematical Problems in Kinetic Theory

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi

14:00 - 16:00 Seminar: On a conjecture of Kuhn-Lloyd about the Morava K-theory of real Grassmannians

C101, VIASM

19/07 08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Trường hè Toán học sinh viên 2024

Trường Đại học FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định

08:00 - 17:00 Hội thảo Lý thuyết số Châu Á 2024 (PANT 2024)

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

08:00 - 12:00 Mini-course: Mathematical Problems in Kinetic Theory

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi

20/07 08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Trường hè Toán học sinh viên 2024

Trường Đại học FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định

21/07 08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Trường hè Toán học sinh viên 2024

Trường Đại học FPT Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information