Hoạt động trong tuần
6 tháng 3 2023 - 12 tháng 3 2023
07/03 09:00 - 12:00 Mini-course on Analysis of Geophysical Flows

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics

08/03 09:00 - 12:00 Mini-course on Analysis of Geophysical Flows

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics

16:00 - 17:00 Discrete and smooth scalar-on-density compositional regression for assessing the impact of climate change on rice yield in Vietnam

C102, VIASM

09/03 08:00 - 17:00 Hội thảo: Phương trình vi phân và các chủ đề liên quan (Workshop on Differential Equations and Related Topics)

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) 157 Chùa Láng, Hà Nội

11/03 08:00 - 17:00 NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ - MOD ĐỒNG NAI 2023

TP Long Khánh, Đồng Nai

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information