Hoạt động trong tuần
11 tháng 3 2024 - 17 tháng 3 2024
12/03 14:30 - 15:30 An Introduction to Combinatorial Reconfiguration

C101, VIASM

13/03 14:00 - 16:00 Reading Seminar on Coxeter Groups

C101, VIASM

14:00 - 16:00 Chuỗi bài giảng ngắn về một số phương pháp hiện đại trong thống kê ứng dụng

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

17/03 07:30 - 14:00 Ngày hội Toán học mở cụm Hai Bà Trưng - Hà Nội

Trường Trung học Vinschool Times City

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information