Hoạt động trong tuần
24 tháng 10 2022 - 30 tháng 10 2022
25/10 14:00 - 15:30 The refined lifting problem for Galois coverings

C102, VIASM

28/10 08:00 - 17:00 Hội thảo thường niên của mạng lưới thống kê ứng dụng Việt Nam năm 2022

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

09:00 - 11:00 Weak Bruhat interval modules of the $0$-Hecke algebras for genomic Schur functions

Online

29/10 08:00 - 17:00 Mini course on modeling and analysis of compositional data

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

30/10 08:00 - 17:00 Mini course on modeling and analysis of compositional data

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

08:30 - 12:30 NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ HÀ NỘI 2022

Trường THPT Chu Văn An, 10 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information