Hoạt động trong tuần
9 tháng 11 2020 - 15 tháng 11 2020
11/11 09:00 - 11:00 Seminar nhóm: Một số mô hình SIR trên mạng và ứng dụng

C101, VIASM

14/11 08:00 - 17:00 Hội thảo thường niên 2020 (VIASM Annual Meeting 2020)

Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

08:45 - 19:45 Khóa học “Tính toán lượng tử: Lý thuyết và thực hành”

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

15/11 08:45 - 19:45 Khóa học “Tính toán lượng tử: Lý thuyết và thực hành”

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN