Tin tức

Hội thảo “Các nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực lý thuyết mean-field, học máy và tài chính định lượng”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã tổ chức Hội thảo “Recent developments on mean-field games, machine learning and quantitative finance”, từ ngày 21/5 đến ngày 24/5 tại Tuần Châu, Quảng Ninh.

>> Chi tiết

Gần 300 nhà toán học nổi tiếng thế giới đến Việt Nam dự hội nghị Toán học Việt - Mỹ

Ngày 10/6 tới, Hội nghị Toán học Việt – Mỹ 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm quốc tế Khoa học & Giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn.

>> Chi tiết

Việt Nam và Mỹ sẽ tổ chức chung hội nghị về Toán học

Hội Toán học Mỹ là hiệp hội Toán học mạnh nhất, nơi tập trung những tinh hoa của nền Toán học thế giới. Từ năm 1992, hằng năm, Hội Toán học Mỹ thường tổ chức một sự kiện khoa học chung với một quốc gia khác như Hội nghị Toán học các nước Châu Mỹ năm 2017, Hội nghị Toán học Mỹ - Trung Quốc năm 2018... nhằm tạo cơ hội chia sẻ các ý tưởng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin về những kết quả nghiên cứu hoặc các hướng đi mới trong các chuyên ngành khác nhau của Toán học.

>> Chi tiết

Hội thảo Thống kê và Xấp xỉ số cho Quá trình ngẫu nhiên

Hội thảo Thống kê và Xấp xỉ số cho Quá trình ngẫu nhiên đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán vào ngày 25/4/2019. Hội thảo bao gồm 2 báo cáo mời của GS. Mohamed Ben Alaya (ĐH Rouen, CH Pháp) và GS. Ahmed Kebaier (ĐH Paris 13, CH Pháp) và 6 báo cáo của các nhà nghiên cứu trẻ trong nước.

>> Chi tiết