Tin tức

Workshop on Local Limits for Galton-Watson Trees

The workshop on Local limit for Galton – Watson trees is taking place at the Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) from June 18 to June 22, 2018. The main part of the workshop is a series of lectures on Local limit for Galton-Watson trees given by Prof. Romain Abraham (Institut Denis Poisson, Orléans University) and Prof. Jean-François Delmas (Ecole des Ponts ParisTech).

>> Chi tiết

Thông báo tuyển dụng

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (NCCCT) có nhu cầu tuyển dụng 02 chuyên viên cho các vị trí: 01 phụ trách Khoa học Công nghệ và 01 phụ trách đào tạo. Ngoài các tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức hoặc ký hợp đồng lao động theo quy định của nhà nước, ứng viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

>> Chi tiết

Bài giảng đại chúng: các cách sắp xếp tốt và xấu

Sáng ngày 13/6/2018, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Chương trình ELITECH - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Bài giảng đại chúng: các cách sắp xếp tốt và xấu (sphere packing: good and bad) do giáo sư Thomas Hales (Khoa Toán, Trường đại học Pittsburgh, Hoa kỳ) trình bày.

>> Chi tiết

Khóa học thống kê ứng dụng năm 2018

Nối tiếp thành công của hai khóa học đầu tiên về thống kê ứng dụng năm được tổ chức vào năm 2017. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã tổ chức khóa học thứ hai về thống kê ứng dụng vào năm 2018 vào ngày 4.6- 8.6.2018.

>> Chi tiết