Tin tức

Thông báo nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2019

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán bắt đầu nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2019 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020.

>> Chi tiết

HỘI THẢO “KHÔNG GIAN HÀM VÀ LÝ THUYẾT TOÁN TỬ”

Hội thảo “Không gian hàm và lý thuyết toán tử” được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán từ ngày 24 đến 28 tháng 6 năm 2019

>> Chi tiết

Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”

Chiều Thứ Hai 17/6/2019 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, GS. Michael Wolf (Đại học Zurich, Thụy Sĩ) trình bày bài giảng về chủ đề lựa chọn danh mục đầu tư sử dụng ước lượng co gọn của ma trận hiệp phương sai tỷ suất lợi nhuận tài sản với số chiều lớn.

>> Chi tiết