Tin tức

Diễn đàn Toán trong Công nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Từ ngày 13-16/12/2021, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản và Liên minh Toán trong Công nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Toán trong Công nghiệp 2021 (FMfI2021).

>> Chi tiết

Hội thảo “Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích phức và Hình học phức”

Trong hai ngày 09/12-10/12/2021, Hội thảo “Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích phức và Hình học phức” đã Viện nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Trọng tâm của hội thảo là trình bày, thảo luận các vấn đề thời sự của giải tích phức và hình học phức với sự tham gia của hơn 100 các nhà toán học, nghiên cứu viên, học sinh cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

>> Chi tiết

KHOÁ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NĂM 2021 “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI TRONG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG”

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, trong ba ngày, từ 10/12/2021 đến 12/12/2021, Khóa Bồi dưỡng giảng viên năm 2021 với chủ đề “Một số chủ đề hiện đại trong thống kê ứng dụng” đã được Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Khóa bồi dưỡng đã thu hút gần 200 giảng viên, cũng như các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia, tiếp tục những thành công của các Khóa Tập huấn giảng viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng thống kê cho giảng viên các trường đại học đã được Viện tổ chức bắt đầu từ năm 2019.

>> Chi tiết

Báo cáo hội thảo thường niên Mạng lưới Vận trù học Việt Nam

Với mục tiêu tạo ra một diễn đàn thường niên để cộng đồng nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng Vận trù học tại Việt Nam đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu, cả các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi các kết quả nghiên cứu về học thuật cũng như ứng dụng mới nhất của vận trù học vào đời sống, sản xuất tại Việt Nam.

>> Chi tiết

Hội thảo Phương trình vi phân và Hệ động lực

Ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, đã diễn ra Hội thảo Phương trình vi phân và Hệ động lực. Mục đích của Hội thảo là dịp gặp gỡ và trao đổi chuyên môn của cộng đồng những người làm về Phương trình vi phân và Hệ động lực, đặc biệt là những nhà toán học trẻ và các nghiên cứu sinh làm việc trong lĩnh vực này, ở trong và ngoài nước. Hội thảo cũng nằm trong chuỗi những hoạt động kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

>> Chi tiết

Thông báo về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 thực hiện từ năm 2022.

Thông báo về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 thực hiện từ năm 2022.

>> Chi tiết