Tin tức

Bài giảng đại chúng: Ứng dụng của Lý thuyết đồ thị trong mật mã và độ tin cậy

Chiều Thứ Sáu 21/02/2020 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, GS. Yvo G. Desmedt (Trường đại học Texas, Dallas và giáo sư danh dự trường University College London) đã  trình bày bài giảng đại chúng  về chủ đề Ứng dụng của Lý thuyết đồ thị trong nghiên cứu mật mã và đánh giá độ tin cậy. Đây là hoạt động khoa học phối hợp giữa Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện điện tử viễn thông (School of Electrical Engineering) của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

>> Chi tiết

Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Ngày 3/1/2019, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã tiến hành tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020”. Hội nghị với sự tham dự của trên 50 đại biểu đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và công nghệ, các khách mời là đối tác thân thiết cũng như toàn bộ Nghiên cứu viên, học viên đang làm việc và hợp tác nghiên cứu tại Viện.

>> Chi tiết

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa

Sau thời gian bàn bạc và thảo luận về nội dung hợp tác, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và Quỹ đổi mới sáng tạo Phenikaa đã được chính thức tiến hành vào ngày 02/01/2020 tại trụ sở VIASM.

>> Chi tiết