Tin tức

Hội thảo "Young Topologists Meeting 2020"

Trong hai ngày 26-27 tháng 8 năm 2020, tại phong C101, Viên nghiên cứu cao cấp về Toán, đã diễn ra Hội thảo Young Topologists Meeting 2020 dành cho các nhà Tôpô trẻ.

>> Chi tiết

Khóa học ngắn hạn: “Đại số máy tính với Maple, SageMath và ứng dụng”

Trong khuôn khổ của Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020, Khóa học ngắn hạn: “Đại số máy tính với Maple, SageMath và ứng dụng” đã được tổ chức trong thời gian 4 ngày (từ ngày 24/8 đến 27/8/2020). Khóa học hướng đến những đối tượng là Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên đã học hết năm thứ nhất, Giáo viên và Học sinh chuyên Toán.

>> Chi tiết

Khóa tập huấn giảng viên khu vực miền Bắc năm 2020

Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020”, sáng ngày 17/8/2020, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã khai mạc Khóa tập huấn giảng viên miền Bắc với chủ đề “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”. Tiếp nối thành công của khóa tập huấn giảng viên năm 2019, mục tiêu của khóa tập huấn năm nay là trang bị và củng cố các kiến thức cơ bản về thống kê và vận dụng phần mềm R để phân tích, xử lý dữ liệu; đồng thời nâng cao năng lực giảng dạy môn Thống kê cho giảng viên các trường đại học không chuyên về Toán.

>> Chi tiết

Trường hè Vận trù học và Toán Ứng dụng

Trong khuôn khổ của Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 và thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán với Trường Đại học Phenikaa, Trường hè “Vận trù học và Toán ứng dụng” đã được tổ chức trong thời gian 5 ngày (từ ngày 13/7 đến 17/7/2020).

>> Chi tiết

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Sáng ngày 10/6/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

>> Chi tiết