Tin tức

CẬP NHẬT THÔNG TIN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là đơn vị thường trực triển khai Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 và 2021-2030 (Chương trình Toán). Để có thể phối hợp tổ chức các hoạt động và thông tin về các hoạt động của Viện, cũng như Chương trình Toán được nhanh chóng và đầy đủ, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp một số thông tin về đơn vị của mình.

>> Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2022

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán có nhu cầu tuyển dụng 02 Hợp đồng lao động cho các vị trí: 1) phụ trách Đối ngoại, 2) phụ trách Khoa học Công nghệ và Đào tạo. Thông tin cụ thể như sau:

>> Chi tiết

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2022 của Chương trình Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2022

>> Chi tiết

Hội thảo Giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và ứng dụng

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 1, Hội thảo Giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và ứng dụng (AHAEEA) đã được Viện nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 40 nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm cuối.

>> Chi tiết

Hội thảo “Những hướng mới trong tối ưu tính toán và ứng dụng”

Trong hai ngày 26/12 - 27/12 năm 2021, Hội thảo “Những hướng mới trong tối ưu tính toán và ứng dụng” đã được Viện nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của khoảng 100 nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm cuối.

>> Chi tiết