Tin tức

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2022 của Chương trình Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2022

>> Chi tiết

Hội thảo Giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và ứng dụng

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 1, Hội thảo Giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và ứng dụng (AHAEEA) đã được Viện nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 40 nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm cuối.

>> Chi tiết

Hội thảo “Những hướng mới trong tối ưu tính toán và ứng dụng”

Trong hai ngày 26/12 - 27/12 năm 2021, Hội thảo “Những hướng mới trong tối ưu tính toán và ứng dụng” đã được Viện nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của khoảng 100 nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm cuối.

>> Chi tiết

Diễn đàn Toán trong Công nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Từ ngày 13-16/12/2021, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản và Liên minh Toán trong Công nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Toán trong Công nghiệp 2021 (FMfI2021).

>> Chi tiết

Hội thảo “Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích phức và Hình học phức”

Trong hai ngày 09/12-10/12/2021, Hội thảo “Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích phức và Hình học phức” đã Viện nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Trọng tâm của hội thảo là trình bày, thảo luận các vấn đề thời sự của giải tích phức và hình học phức với sự tham gia của hơn 100 các nhà toán học, nghiên cứu viên, học sinh cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

>> Chi tiết

KHOÁ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NĂM 2021 “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI TRONG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG”

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, trong ba ngày, từ 10/12/2021 đến 12/12/2021, Khóa Bồi dưỡng giảng viên năm 2021 với chủ đề “Một số chủ đề hiện đại trong thống kê ứng dụng” đã được Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Khóa bồi dưỡng đã thu hút gần 200 giảng viên, cũng như các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia, tiếp tục những thành công của các Khóa Tập huấn giảng viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng thống kê cho giảng viên các trường đại học đã được Viện tổ chức bắt đầu từ năm 2019.

>> Chi tiết