Tin tức

Khóa học ngắn hạn “Phép tính Schubert"

Sáng ngày 23/9/2019, khóa học ngắn hạn “Phép tính Schubert" đã khai mạc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, với hai giảng viên chính là GS Takeshi Ikeda đến từ Đại học Khoa học Okayama (Okayama University of Sciences) và TS. Đặng Tuấn Hiệp (Trường ĐH Đà Lạt).

>> Chi tiết

KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC NĂM 2019

Trong những năm vừa qua, số lượng các trường đại học trên cả nước tăng nhanh, với rất nhiều chuyên ngành mới được xây dựng. Nhu cầu về giảng viên tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là giảng viên giảng dạy các môn khoa học cơ bản. Trong số đó, Thống kê là một môn học có vai trò đặc biệt quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực, ngành học khác nhau và vì thế là một môn học bắt buộc của rất nhiều chuyên ngành.

>> Chi tiết

Khóa học Dự đoán Mô hình hỗn hợp (Mixed Model Prediction)

Sáng ngày 22/8/2019, Khóa học Dự đoán Mô hình hỗn hợp (Mixed Model Prediction) đã khai mạc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, với sự giảng dạy của GS. Jiming Jiang (ĐH California, Davis), một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực thống kê toán học.

>> Chi tiết

HỘI THẢO “GIẢI TÍCH ĐIỀU HÒA VÀ HÀM PHỨC NHIỀU BIẾN”

Hội thảo “Giải tích điều hòa và hàm phức nhiều biến” lần đầu tiên được tổ chức bởi Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán (VIASM) vào năm 2016. Và năm 2019, hội thảo tiếp tục được tổ chức bởi VIASM trong thời gian từ ngày 13 đến 16 tháng 08.

>> Chi tiết